KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 20014 - 2020m. VEIKSMŲ PROGRAMA