Apie mus

2008 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota asociacija Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė (toliau – asociacija). Jos veiklos teritorija yra Klaipėdos miesto ribose.

Asociacija yra savanoriška organizacija, sudaryta bendriems žuvininkystės bendruomenės poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Ji veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savo veiklą grindžia įstatais.

Asociacija yra atvira, skaidri. Jos tikslas – diegti LEADER metodą su žuvininkyste tampriai susietame Klaipėdos mieste, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, padidinti atstovaujamo regiono plėtotės darną, užtikrinti žmogiškųjų išteklių bei regiono socialinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai skirtų priemonių sąveiką, formuoti tarptautinius ryšius.

Klaipėdos ŽVVG valdymo organai yra narių susirinkimas (šiuo metu 23 nariai); valdyba (narių sąrašas); pirmininkas. Kviečiame Klaipėdos mieste registruotus juridinius ir fizinius asmenis, ypač susietus su žuvininkyste, stoti į Asociaciją „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (Įstojimo į Klaipėdos ŽVVG asociaciją sąlygos)
Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės pirmininkas

Arvydas Žiogas
Tel.+370 67953966
tel./fax.: +370 46 380749,
www.klaipedazvvg.lt
el.paštas: klaipedazvvg@gmail.com

Uždaryti
Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės valdybos narių sąrašas

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos valdyboje
1. Arvydas Žiogas Valdybos pirmininkas
2. Gintaras Gylys Narys
3. Akvilė Kungienė Narys
4. Goda Ubartienė Narys
5. Saulius Valiulis Narys
6. Vytautas Čepas Narys
7. Alina Velykienė Narys
8. Vidmantas Matutis Narys
9. Alfonsas Bargaila Narys
10. Valerijonas Bernotas Narys
11. Gabrielė Tumėnaitė Narys
12. Judita Gražulevičienė Narys

Uždaryti
Įstojimo į Klaipėdos ŽVVG asociaciją sąlygos

Kviečiame juridinius asmenis, atstovaujančius bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones susipažinti su asociacijos įstatais ir tapti asociacijos nariais bei dalyvauti Klaipėdos žuvininkystės tikslinės teritorijos vietos plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime.

Prašymus tapti asociacijos nariais reikia adresuoti asociacijos pirmininkui ir teikti adresu Birutės g. 22-311 (1 aukštas), Klaipėda. Kartu su prašymu pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją. Pastaba: Juridinis asmuo turi būti registruotas Klaipėdos mieste.

2. Protokolo išrašą, įgaliojimą arba kitą dokumentas, kuriuo konkretus asmuo yra paskirtas atstovauti juridiniam asmeniui.

3. Juridinio asmens vykdomos veiklos aprašymą laisva forma. Aprašyme turi būti pateikta informacija apie juridinio asmens narių/dalyvių skaičių, juridinio asmens vykdomas veiklas, žinomumą Klaipėdos mieste, projektinę veiklą (įgyvendintus/vykdomus projektus), dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant strategijas.

Uždaryti