Naujienos

Šiuo metu ruošiami finansavimo sąlygų aprašai 2016–2023 m. VPS vietos projektams vykdyti. Sekite informaciją.
Laukiama Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto posėdžio dėl asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  2016–2023 m. VPS vietos projektų atrankos kriterijų svarstymo. Sekite informaciją.  


Informuojame, kad buvo atšauktas 2018 m. birželio 26 d. planuotas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame turėjo būti svarstomi  Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės 2016–2023 m. VPS vietos projektų atrankos kriterijai.


2018 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vyks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame bus svarstomi Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės 2016–2023 m. VPS vietos projektų atrankos kriterijai.


2018 m. gegužės 2 d.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vyko Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo  svarstyti asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  2016–2023 m. VPS vietos projektų atrankos kriterijai.


2018 m. birželio 8 d. pasirašytos darbo sutartys su naujais asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  darbuotojais.


2018 m. gegužės 24, 25 dienomis vyko asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ potencialių darbuotojų atranka.


2018 m. gegužės 16 d. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  visuotiniame susirinkime (II d.) svarstytas klausimas dėl naujų darbuotojų priėmimo.


2018 m. gegužės 14 d.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino asociacjos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  2018 m. Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą.

2018 m. gegužės 2 d. ir 16 d. vyko Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Darbotvarkė*


2018 m. kovo 29 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra, vykdydama  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos Ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 63VS-KL-16-1-00095, asociacijai „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pervedė avansą veiklai vykdyti.


2018 m. sausio 2 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos Ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ paramos sutartis Nr. 63VS-KL-16-1-00095.


2017 m. liepos 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, išnagrinėjusi asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  2016 m. rugsėjo 6 d. pateiktą Vietos plėtros strategijos paraišką gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2017 m. liepos 24 d. potvarkiu Nr. 4D-106  „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, informavo, kad  Vietos plėtros strategijai „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ Nr. 63VS-KL-16-1-00095-PR001 įgyvendinti skiriama 2 492 140,58 Eur dydžio parama.


2016 m. rugsėjo 6 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta vertinti asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ parengta Klaipėdos regiono žuvininkystės plėtros 2014–2020 metų strategija.

Stategija PDF formatu.


2016 m. liepos 19 d. nuo 13 val. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Liepų g. 11, Klaipėda) vyks Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų strategijos pristatymas Klaipėdos miesto visuomenei ir jūrinei bendruomenei.

Darbotvarkė.


Kviečiame atvykti į Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų strategijos pristatymo dienos renginius 2016 m. liepos 19 dieną nuo 10 val. Klaipėdos žuvininkystės produktų aukciono salėje (Nemuno g. 40B, Klaipėda) vyks Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų strategijos pristatymas žvejybos ir akvakultūros atstovams.

Darbotvarkė.


Jūs galite prisidėti prie Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų strategijos kūrimo. Pašome užpildyti anketą ir atsiųsti asociacijai „ Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ el. paštu klaipedazvvg@gmail.com

Apklausos anketą rasite čia.


Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ yra gavusi paramą rengti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų vietos plėtros strategiją. Šiuo metu vyksta strategijos rengimo procesas. Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pirmininkas ir 6 iniciatyvinės grupės nariai dalyvauja nuo birželio 13 iki liepos 14 d. vykstančiuose mokymuose, kurie skirti Strategijos rengimo įgūdžiams įgyti.

Iki 2016 m. rugsėjo 6 d. bus parengta ir pateikta Strategija. Patvirtinus Strategiją ji bus įgyvendinama asociacijos veiklos teritorijoje Klaipėdos mieste.

2016.05.11 KŽVVG pasirašyta paramos sutartis

„Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės“ pirmininkas Arvydas Žiogas 2016 m. gegužės 11 dieną nuvyko į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos bei pasirašė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ paramos sutartį Nr. 35PP-KL-15-1-00008-PR001.
Projektui „Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“ skirta 12.000 eurų dydžio parama.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2016 m. rugpjūčio 26 diena.

2016.04.15 KŽVVG skirta parama pagal priemonę „Parengiamoji parama“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 15 d. potvarkiu Nr. 4D-65 ,,Dėl Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ priemonę „Parengiamoji parama“, sąrašo patvirtinimo“ projektui "Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“ Nr. 35PP-KL-15-1-00008-PR001 įgyvendinti yra skiriama 12 000 eurų dydžio parama. Parama skiriama iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (85% paramos sumos) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų (15% paramos sumos).
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pakvietė „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupę“ pateikti papildomus duomenis ir dokumentus reikalingus paramos sutarčiai parengti.

2015.11.02 KŽVVG pateikė paraišką gauti paramą VPS rengimui

“Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos siekdama gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“.
„Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės“ pirmininkas Arvydas Žiogas su valdybos ir vietos veiklos grupės narių palaikymu parengė projektą „Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“, kurio tikslas yra sudaryti sąlygas asociacijos nariams tinkamai paruošti vietos plėtros strategiją. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įgyvendinti šias veiklas:

1.KŽVVG teritorijos analizė ir VPS rengimui būtinų duomenų rinkimas.
2.Susitikimų su tikslinių grupių atstovais organizavimas.
3. Mokymų organizavimas VPS rengiantiems asmenims.
4.Viešinimas ir bendruomenės įtraukimas.

Numatoma, jog visos projekto veiklos bus įgyvendintos per 3 mėnesius.