Informacija

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė parengė 2014-2020 metų veiklos strategiją, kuri patvirtinta.

Stategija PDF formatu.


Liepos 19 dieną nuo 13 val. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Liepų g. 11, Klaipėdoje vyks Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų strategijos pristatymas Klaipėdos miesto visuomenei ir jūrinei bendruomenei

Darbotvarkė.


Kviečiame atvykti į Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų strategijos pristatymo dienos renginius Liepos 19 dieną nuo 10 val. Klaipėdos žuvininkystės produktų aukciono salėje (Nemuno g. 40B) vyks Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų strategijos pristatymas žvejybos ir akvakultūros atstovams

Darbotvarkė.


Jūs galite prisidėti prie Klaipėdos regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų strategijos kūrimo.
Pašome užpildyti anketą ir atsiųsti Klaipėdos ŽRVVG
el. paštu klaipedazvvg@gmail.com

Apklausos anketa rasite čia.


Asociacija Klaipėdos ŽVVG yra gavusi paramą rengti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją. Šiuo metu vyksta strategijos rengimo procesas. Klaipėdos ŽVVG pirmininkas ir 6 iniciatyvinės grupės nariai dalyvauja nuo birželio 13 iki liepos 14 d. vykstančiuose mokymuose, kurie skirti Strategijos rengimo įgūdžiams įgyti.

Iki 2016 m. rugsėjo 6 d. bus parengta ir pateikta Strategija. Patvirtinus Strategiją ji bus įgyvendinama asociacijos veiklos teritorijoje Klaipėdos mieste.

2016.05.11 KŽVVG pasirašyta paramos sutartis

„Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės“ pirmininkas Arvydas Žiogas 2016 m. gegužės 11 dieną nuvyko į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos bei pasirašė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ paramos sutartį Nr. 35PP-KL-15-1-00008-PR001.
Projektui „Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“ skirta 12.000 eurų dydžio parama.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2016 m. rugpjūčio 26 diena.

2016.04.15 KŽVVG skirta parama pagal priemonę „Parengiamoji parama“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 15 d. potvarkiu Nr. 4D-65 ,,Dėl Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ priemonę „Parengiamoji parama“, sąrašo patvirtinimo“ projektui "Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“ Nr. 35PP-KL-15-1-00008-PR001 įgyvendinti yra skiriama 12 000 eurų dydžio parama. Parama skiriama iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (85% paramos sumos) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų (15% paramos sumos).
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pakvietė „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupę“ pateikti papildomus duomenis ir dokumentus reikalingus paramos sutarčiai parengti.

2015.11.02 KŽVVG pateikė paraišką gauti paramą VPS rengimui

“Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos siekdama gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“.
„Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės“ pirmininkas Arvydas Žiogas su valdybos ir vietos veiklos grupės narių palaikymu parengė projektą „Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“, kurio tikslas yra sudaryti sąlygas asociacijos nariams tinkamai paruošti vietos plėtros strategiją. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įgyvendinti šias veiklas:

1.KŽVVG teritorijos analizė ir VPS rengimui būtinų duomenų rinkimas.
2.Susitikimų su tikslinių grupių atstovais organizavimas.
3. Mokymų organizavimas VPS rengiantiems asmenims.
4.Viešinimas ir bendruomenės įtraukimas.

Numatoma, jog visos projekto veiklos bus įgyvendintos per 3 mėnesius.