Kvietimai
Šiuo metu ruošiami finansavimo sąlygų aprašai 2016–2023 m. VPS vietos projektams vykdyti. Sekite informaciją.
Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ su kaupu įvykdė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos IV prioritetinės krypties priemonės „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ žuvininkystės regiono plėtros strategijoje numatytus įsipareigojimus: vietoj numatytų sukurti naujų 28–38 darbo vietų, sukurtos 49.

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės tikslinėje teritorijoje pagal 2007–2014 metų strategiją įvykdyti projektai

Numatyta visa paramos suma – 2 252 867 eurai.

Gauta paramos suma (įskaitant KŽVVG administravimą) – 2 107 122 eurai.

Nepanaudota suma – 145 745 eurai

Darbo vietos: numatyta sukurti 28-38, realiai pasiekta 49 (33 sukurtos naujai ir 13 išlaikyta)

Paramos administravimas

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė – panaudota 225 295 eurų.

Projektų vykdymas (pdf formatu)

SVARBI INFORMACIJA

Pranešimas pareiškėjams

SVARBI INFORMACIJA

Pranešimas pareiškėjams

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2 2 NEPATVIRTINTAS, NEĮVYKO


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1 BAIGTAS 2012-08-31 17.00 val.