Kvietimai
Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ yra sukaupusi patirties rengiant ir administruojant žuvininkystės projektus. Su kaupu įvykdyti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programos IV prioritetinės krypties priemonės „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ žuvininkystės regiono plėtros strategijoje numatyti įsipareigojimai sukurti ir išsaugoti darbo vietas. Buvo numatyta sukurti 28-38, realiai pasiekta 49 (33 sukurtos naujai ir 13 išlaikyta).

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės tikslinėje teritorijoje pagal 2007-2014 metų strategiją vykdyti projektai

Bendrai numatyta paramos suma - 2252867 eurai

Gauta paramos suma su KŽVVG administravimu - 2107122 eurai

Nepanaudota - 145745 eurai

Darbo vietos: numatyta sukurti 28-38, realiai pasiekta 49 (33 sukurtos naujai ir 13 išlaikyta)

Paramos administravimas

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė – panaudota 225295 eurų

Projektų vykdymas (pdf formatu)

SVARBI INFORMACIJA

Pranešimas pareiškėjams

SVARBI INFORMACIJA

Pranešimas pareiškėjams

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2 Nepatvirtintas, neivyko.


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1 baigtas 2012-08-31 17.00 val.