Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda

Kvietimas Nr. 3

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3

Asociacija “Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos (toliau –VPS) priemones:

  • Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“,  kodas  BIVP- AKVA- SAVA-2 (veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“,  kodas BIVP- AKVA- SAVA-2.3).

Remiama: autopriemonių įsigijimas ir autopriemonių pritaikymas mobilioms prekybos vietoms, mobilių prekybos vietų steigimas. Mobilios prekybos vietos suprantamos kaip autopriemonėse įrengtos prekybos vietos su visa reikalinga įranga šviežios žuvies transportavimui ir prekybai.
Paraiškas gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą ir ją yra įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
Skiriama VPS paramos lėšų suma – 133 400,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 66 700,00 Eur.
Aktuali dokumentacija:
Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3  skelbimas
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)
Vietos projekto verslo plano forma (FSA 3 priedas)
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (FSA 4 priedas)
Vienos įmonės deklaracija (FSA 5 priedas)

Papildoma  informacija:
Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

„Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės“

 „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“, kodasBIVP-AKVA-SAVA-3 (veiklos sritis „Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas pritaikant pramoginei žvejybai, turizmui“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3.1).

Parama teikiama veiklos diversifikavimui verslinės žvejybos sektoriuje, tai sudarys sąlygas žvejams susikurti alternatyvius pajamų šaltinius bei mažinti sezoninį užimtumo svyravimą. Ūkio subjektai, užsiimantys žvejyba, kaip alternatyvią veiklą galėtų organizuoti pramoginę žvejybą Baltijos jūroje, o pramoginių laivų įsigijimas, gamyba, variklių įsigijimas, žvejybinių laivų modernizavimas, pritaikymas, laivo mechanizmų, būtinų eksploatacijai ir saugiam plaukiojimui įsigijimas,  internetinio tinklapio, propaguojančio pramoginę žvejybą, sukūrimas, naudingos informacijos talpinimas prisidėtų prie pramoginės žvejybos populiarinimo ir organizavimo ir tai būtų tinkamos investicijos.
Paraiškas gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą ir ją yra įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
Skiriama VPS paramos lėšų suma44 800,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – iki 44 800,00 Eur.

Aktuali dokumentacija:
Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3  skelbimas
Finansavimo sąlygų aprašas(FSA)
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Vietos projekto verslo plano forma (FSA 2 priedas)
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (FSA 3 priedas)
Vienos įmonės deklaracija (FSA 4 priedas)

Papildoma  informacija:
Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

„Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės“

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt