Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda

Naujienos

2020 m. vasario 19d. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. vasario 19d. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad dėl aplinkybių, nurodytų asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 2020 m. sausio 28 d. rašte Nr.S-11 „Pranešimas dėl 2019 m. gruodžio 30 d. Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje priimtų sprendimų“, neįsigaliojus 2019 m. gruodžio 30 d. įvykusio Vietos…

Read more

2019 gruodis. Visuotinis narių susirinkimas

2019 gruodis. Visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. 11.00. val. adresu: Birutės g. 22-311, Klaipėda, vyks asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ visuotinis narių susirinkimas. DARBOTVARKĖ: Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  Valdybos nario prašymo dėl atleidimo iš Valdybos narių svarstymas.…

Read more

2019 m. gruodžio 30 d. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. gruodžio 30 d. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad  2019 m. gruodžio 18 ir 20 d. neįvykus projektų atrankos komiteto narių posėdžiui, asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ vietos projektų, pateiktų pagal Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 4, Vietos projektų atrankos komiteto posėdis perkeliamas į 2019 m.…

Read more

Kvietimas teikti vietos projektus nr. 6

Kvietimas teikti vietos projektus nr. 6

Kviečiame teikti vietos projektus pagal  „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones: 1. „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos sritis „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1) veiklos sritis „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos…

Read more

2019 m. gruodžio 20 d. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. gruodžio 20 d. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad  2019 m. gruodžio 18 d. neįvykus projektų atrankos komiteto narių posėdžiui, asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ vietos projektų, pateiktų pagal Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 4, Vietos projektų atrankos komiteto posėdis perkeliamas į 2019 m. gruodžio 20…

Read more

2019 m. gruodžio 20 d. KŽVVG valdybos posėdis

2019 m. gruodžio 20 d. KŽVVG valdybos posėdis

Informuojame, kad  2019 m. gruodžio 20 d. 15.00 val.  adresu: Birutės g. 22-311, Klaipėda, vyks  asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdis. Darbotvarkė: 1.Dėl posėdžio sekretoriaus ir darbotvarkės tvirtinimo. 2.Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6  skelbimo: 2.1. Dėl Vietos…

Read more

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt