Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda

LEADER PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS. KAIP TAI VEIKIA?

Programa LEADER – tai viena Europos Sąjungos inciatyvų, kuri skatina gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė iš esmės keičia teritorijų plėtros koncepciją ir praktiką: nuo centralizuoto valdymo modelio pereinama į  decentralizuotą organizacinį modelį, kuris remiasi vietos viešosios politikos įgyvendinimu „iš apačios į viršų“ principu,  padeda stiprinti pilietinę visuomenę, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą. Išskirtinis LEADER bruožas yra integruotų  regiono plėtros programų – strategijų –  rengimas ir įgyvendinimas. Strategijas rengia ir įgyvendina veiklos partnerystės principu susietos vietos veiklos grupės. Tai  savanoriškai susibūrusių asmenų grupės, turinčios LEADER  programoje apibrėžtą  struktūrą: įvairaus amžiaus moterys ir vyrai atstovauja valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės  sektoriams. Strategijų įgyvendinimas padeda siekti regiono plėtros politikos tikslų, yra paremtas   ES horizontaliųjų principų vykdymu.  Ekonominiai, socialiniai, kultūriniai pokyčiai patiriami per vietos projektų įgyvendinimą.
Sėkmingas programos LEADER įgyvendinimas įvairiose ES šalyse  patvirtino, kad tokia Europos politika  įteisina atsakomybės pasidalijimą tarp valstybės institucijų, verslo ir pilietinės visuomenės, o integruota teritorinio vystymo koncepcija palaiko bei stiprina gyventojų iniciatyvas ir prisideda prie vietos demokratijos stiprinimo. Kryptingai ir sėkmingai įgyvendinami projektai duoda keliagubos naudos – tiesiogiai prisideda prie pagerėjusių regiono  gyvenimo sąlygų ir suteikia postūmį kitiems imtis iniciatyvos išbandyti naujoves.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt