Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos strategijų atrankos komitetas, 2018-08-27 posėdžio protokolo Nr. Nr. 8D-427 (5.50) nutarimu pritarė vietos projektų atrankos kriterijams pagal šias Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemones:

1. BIVP- AKVA- SAVA-1. Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas;

2. BIVP- AKVA- SAVA-2.3 Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas;

3. BIVP- AKVA- SAVA-3.1 Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas, pritaikant pramoginei žvejybai, turizmui;

4. BIVP-AKVA-SAVA-5.1.Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt