2018 m. rugpjūčio 7 d. 13.30 val.  asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ patalpose (Birutės g. 22-311, Klaipėda) vyks asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdis. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-SAVA 3 ,,Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ projektų atrankos kriterijų svarstymo.

2. Dėl asociacijos,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-SAVA 5 ,,Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ projektų atrankos kriterijų svarstymo.

3. Dėl „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“  pakeitimo svarstymo.

4. Kiti klausimai.

Posėdis neįvyko dėl kvorumo nebuvimo.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt