Informuojame, kad  2019 m. gruodžio 20 d. 15.00 val.  adresu: Birutės g. 22-311, Klaipėda, vyks  asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Dėl posėdžio sekretoriaus ir darbotvarkės tvirtinimo.

2.Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6  skelbimo:

2.1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos  priemonės „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos srities „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1) vietos projektams, tvirtinimo.

2.2 Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos  priemonės „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ vietos projektams, tvirtinimo.

2.3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos  priemonės„Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“,  kodas (BIVP- AKVA- SAVA-2.3) vietos projektams, tvirtinimo.

2.4. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos  priemonės „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3) veiklos srities  „Su aplinkosauga susieta žvejyba“  (BIVP-AKVA-SAVA-3.2) vietos projektams, tvirtinimo.

2.5. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos  priemonės „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4) veiklos srities „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-4.1) vietos projektams, tvirtinimo.

2.6. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos  priemonės „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) veiklos srities „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“ vietos projektams, tvirtinimo.

3.Dėl asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų  nustatymo.  

4.Dėl dalyvavimo LŽRVVG Tinklo veikloje.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt