Informuojame,  kad  2019 m. rugsėjo 26 d. 13 val. adresu: Birutės g. 22-311, Klaipėda, vyks asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  valdybos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonės ,,Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas ((kodas BIVP-AKVA-SAVA-1)veiklos srities „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“  (kodas BIVP- AKVA- SAVA-1.1) vietos projektams, tvirtinimo.

2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos srities„Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1) vietos projektams, tvirtinimo.

3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos srities„Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“(BIVP-AKVA-SAVA-2.2) vietos projektams, tvirtinimo.

4. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3) veiklos srities „Su aplinkosauga susieta žvejyba“  (BIVP-AKVA-SAVA-3.2) vietos projektams, tvirtinimo.

5. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės   „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4) veiklos srities „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-4.1) vietos projektams, tvirtinimo.

6. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) veiklos srities „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir

kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas,skatinant judrumą ir aktyvesnį  įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“ (BIVP-AKVA-SAVA-5.2) vietos projektams, tvirtinimo.

7. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 skelbimo tvirtinimo.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt