Informuojame, kad  2019 m. spalio 23 d. 13.00 val. adresu Birutės g.22-311, Klaipėda vyks asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdis. Darbotvarkė:

1.       Posėdžio sekretoriaus ir darbotvarkės  tvirtinimas.

2.1. Dėl Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse “(BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2) papunkčio 9.3.5.1. keitimo;

2.2. Dėl Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016 – 2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.3) papunkčio 9.3.6.1. keitimo.

3.      Dėl Vietos projektų atrankos kriterijų: 

–  taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2) vietos projektams, 1 punkto  keitimo;

–  taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas “ (BIVP-AKVA-SAVA-2.3) vietos projektams,1 punkto keitimo.

3.      Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų: 

–  taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2) vietos projektams, papunkčių 2.1.1.1. ir 4.2.2.1. keitimo;

–  taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas “ (BIVP-AKVA-SAVA-2.3) vietos projektams, papunkčių 2.1.1.1, 2.1.1.2 ir 4.2.2.2. keitimo.

4.      Dėl Vietos projektų paraiškų:  

–  taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2) vietos projektams, papunkčio 4.1.1. keitimo;

  –  taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas “ (BIVP-AKVA-SAVA-2.3) vietos projektams, punktų 4.1.1. ir 4.1.2. keitimo.

5.      Dėl Kvietimo Nr. 5. dalyje teikti vietos projektų paraiškas pagal Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016 – 2023 metų strategijos priemonę „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  sritį „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2) sustabdymo.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt