Informuojame, kad  2019 m. rugsėjo 5 d. 15 val. adresu: Birutės g. 22-311, Klaipėda, vyks asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos narių posėdis.

DARBOTVARKĖ: DĖL VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠŲ IR PARAIŠKŲ FORMŲ KEITIMO

 1.1. Dėl Kvietimo Nr.4. vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų keitimo.

 1.1.1. „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1),veiklos srities „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“  (BIVP- AKVA- SAVA-1.1) keitimas;

1.1.2. „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5), veiklos srities „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-5.1) keitimas;

1.1.3. „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5), veiklos srities „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį  įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“  (BIVP- AKVA- SAVA-5.2) keitimas;

1.2.1. „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2), veiklos srities „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1) keitimas;

1.2.2. „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2), veiklos  srities „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2) keitimas;

1.2.3. „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3), veiklos srities „Su aplinkosauga susieta žvejyba“  (BIVP-AKVA-SAVA-3.2) keitimas;

1.2.4. „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4), veiklos srities „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-4.1) keitimas;

2. Kvietimo Nr.4. Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 metų strategijos  priemonių/sričių Vietos projektų paraiškų 10.2. papunkčio keitimas.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt