Informuojame, kad asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” patalpose, Birutės gatvė 22 – 311, Klaipėda, 2020 m. birželio 22 d., 13.00 val. vyks asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” nariai gali pareikšti raštu nuomonę, kad neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyktų 2020 m. birželio 19 d., 13.00 val. asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” patalpose, Birutės gatvė 22 – 311, Klaipėda. Jeigu iki 2020 m. birželio 18 d. 17.00 val. bus gauti visų narių sutikimai, asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2020 m. birželio 19 d., 13.00 val. asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” patalpose, Birutės gatvė 22 – 311, Klaipėda. 

Apie asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” narių sutikimus, kad neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2020 m. birželio 19 d., 13.00 val. asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” nariai bus informuoti iki 2020 m. birželio 19 d., 9.00 val.

Darbotvarkė:   

 I.     Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” narystės klausimai. Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” narių įstatų pažeidimų svarstymas ir sprendimų priėmimas.   

II.      Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” kolegialaus valdymo organo – valdybos narių atstatydinimas ir rinkimas. (Gautas narių delegavimas į valdybą).

III. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” nemokumo bylos. Informacija apie finansinius įsipareigojimus.

IV.   Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” paramos sutarties nutraukimo.

V.    Diskusija. Klausimai, atsakymai.

Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” nariai atvykę į visuotinį narių susirinkimą privalo pateikti priklausymą vienam iš sektorių ( NVO, verslo, vietos valdžios) įrodančius dokumentus. Jeigu juridinį asmenį atstovauja ne vadovas,  atstovas privalo pateikti  įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį arba nurodyti atstovavimo pagrindą, nurodyti ryšį su atstovaujamu juridiniu asmeniu.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt