Informuojame, kad  2020 m. kovo 30 d. vyks asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdis. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, posėdis bei balsavimas vyks elektroniniu būdu.

Elektroninio balsavimo pagrindas – Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos darbo reglamento, patvirtinto asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 2012 m. vasario 24 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. V-2, 4.1.8., 6.1. papunkčiai.

Kviečiame valdybos narius svarstytinais posėdžio darbotvarkės klausimais pareikšti savo nuomonę „už“ arba „prieš“ užpildant balsavimo biuletenį ir jį iki 2020-03-30 14.00 val. atsiųsti el. paštu: violeta.povilioniene@klaipedazvvg.lt arba klaipedazvvg@gmail.com.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas (BIVP-AKVA-SAVA-1) srities „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“  (BIVP- AKVA- SAVA-1.1) vietos projektams, tvirtinimo.
  2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1) vietos projektams, tvirtinimo.
  3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2) vietos projektams, tvirtinimo.
  4. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“,  (BIVP- AKVA- SAVA-2.3) vietos projektams, tvirtinimo.
  5. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3) veiklos srities „Su aplinkosauga susieta žvejyba“  (BIVP-AKVA-SAVA-3.2) vietos projektams, tvirtinimo.
  6. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų  Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės   „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4) veiklos srities „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-4.1) vietos projektams, tvirtinimo.
  7. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų  Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) veiklos srities  „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį  įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“  (BIVP-AKVA-SAVA-5.2) vietos projektams, tvirtinimo.
  8. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 7 skelbimo tvirtinimo.
  9. Dėl Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos keitimo.
  10. Dėl vietos projektų atrankos kriterijų tvirtinimo.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt