Informuojame, kad asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” patalpose, Birutės gatvė 22 – 311, Klaipėda, 2021 m. sausio 4 d., 13.00 val., rašytine tvarka, vyks asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė”  neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:   

I.      Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” kolegialaus valdymo organo – valdybos narių atšaukimas ir rinkimas.

II.  Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” ,,Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016-2023 m. strategija“ keitimo.

Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė”   nariai iki 2021 m. sausio 4 d. 13.00 val., adresu  Birutės gatvė 22 – 311, Klaipėda, darbotvarkėje numatytais klausimais gali balsuoti raštu, pateikdami užpildytą ir pasirašytą balsavimo raštu biuletenį.

Dėl atvykimo laiko į  asociaciją ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” reikia iš anksto tartis su pirmininku Petru Pareigiu, skambinant telefono numeriu +37060387177.

Asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” nariai atvykę į visuotinį narių susirinkimą privalo pateikti priklausymą vienam iš sektorių ( NVO, verslo, vietos valdžios) įrodančius dokumentus. Jeigu juridinį asmenį atstovauja ne vadovas,  atstovas privalo pateikti  įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį, nurodyti atstovavimo pagrindą, nurodyti ryšį su atstovaujamu juridiniu asmeniu.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt