2016 m. balandžio 15 d. KŽVVG skirta parama pagal priemonę „Parengiamoji parama“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 15 d. potvarkiu Nr. 4D-65 ,,Dėl Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ priemonę „Parengiamoji parama“, sąrašo patvirtinimo“ projektui „Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“ Nr. 35PP-KL-15-1-00008-PR001 įgyvendinti yra skiriama 12 000 eurų dydžio parama. Parama skirta iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (85 proc.) ir Lietuvos valstybės biudžeto (15 proc.) lėšų.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pakvietė „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupę“ pateikti papildomus duomenis ir dokumentus reikalingus paramos sutarčiai parengti.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt