Gruodžio 11d. vyko „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ organizuotas renginys „Europos Sąjungos parama Klaipėdos žuvininkystės regionui“.

Renginyje dalyviai buvo supažindinami su vietos projektų paraiškų teikimu pagal priemonės „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ sritį „Žuvies produktų gamybos skatinimas“, priemonės ,,Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ sritį „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“ ir priemonės „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ sritį „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“. Pasibaigus pirmąjai renginio daliai, dalyviai uždavė klausimus.

Antroje renginio dalyje, buvo pasidalinta informacija apie vietos projektų paraiškų vertinimo etapus bei dažniausiai pasitaikančias klaidas. Taip pat, dalyviai supažindinti su finansavimo sąlygų pakeitimais pagal priemonės „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ sritis ,,Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ ir „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“ . Renginio pabaigo