2019 m. liepos 31 d. 16.00 val. planuotas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  valdybos posėdis nukeliamas į 2019 m. rugpjūčio 1 d. 13.00 val.
Posėdis vyks asociacijos buveinėje adresu Birutės g. 22-311, Klaipėda. 

Papildyta posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) veiklos  srities „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1.1) vietos projektams, tvirtinimo.
  2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1) vietos projektams, tvirtinimo.
  3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos  srities „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2) vietos projektams, tvirtinimo.
  4. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3) veiklos srities „Su aplinkosauga susieta žvejyba“  (BIVP-AKVA-SAVA-3.2) vietos projektams, tvirtinimo.
  5. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų  Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės   „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4) veiklos srities „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-4.1) vietos projektams, tvirtinimo.
  6. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų  Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) veiklos srities  „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas  bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių program informacinė sklaida“  (BIVP-AKVA-SAVA-5.1) vietos projektams, tvirtinimo.
  7. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų, taikomų  Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) veiklos srities  „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį  įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“  (BIVP- AKVA- SAVA-5.2) vietos projektams, tvirtinimo.
  8. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 4 skelbimo tvirtinimo.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt