2019 m. vasario 8 d. įvyko viešinimo ir aktyvinimo renginys „Europos Sąjungos (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo) parama Klaipėdos žuvininkystės regionui“, kuriame vietos valdžios, pilietinės visuomenės, verslo atstovams ir visiems besidomintiems buvo pristatyta Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija, vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos, atrankos kriterijai, vertinimo ir administravimo procedūros. Klausytojai taip pat buvo supažindinti su LEADER metodu, Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 medžiaga (vietos projektų paraiškų teikimas  pagal priemones: „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2), „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5).

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt