Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ kviečia teikti vietos projektus pagal strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones:
• „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (BIVPAKVA-SAVA-1):

-veiklos sritis „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas) (BIVP-AKVA-SAVA-1.1)

• „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2):

-veiklos sritis „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1),

-veiklos sritis „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA- SAVA-2.2);

-veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-2.3)

• „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3),

-veiklos sritis „Su aplinkosauga susieta žvejyba“ (BIVP-AKVA-SAVA-3.2);

• „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4),

-veiklos sritis „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA- SAVA- 4.1);

• „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5):

-veiklos sritis „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“ (BIVP- AKVA- SAVA-5.2).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020-04-01 8.00 val. iki 2020-05-29 17.00 val.

Daugiau informacijos: skelbimas

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt