Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas pagal šias Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemones:
1. „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1), veiklos sritis „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“  (BIVP- AKVA- SAVA-1.1);
2. „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2):
veiklos sritis „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1),
veiklos sritis „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2);
3. „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3), veiklos sritis „Su aplinkosauga susieta žvejyba“  (BIVP-AKVA-SAVA-3.2).
4. „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4), veiklos sritis „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA- SAVA-4.1);
5. „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5):
veiklos sritis „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-5.1),
veiklos sritis  „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį  įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“  (BIVP- AKVA- SAVA-5.2).
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-08-02  8.00 val. iki 2019-09-16  17.00 val.
Daugiau informacijos skiltyje PAREIŠKĖJAMS

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt