Kviečiame teikti vietos projektus pagal  „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:

1. „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2)

veiklos sritis „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1)

veiklos sritis „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA- SAVA-2.2);

veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“,  (BIVP- AKVA- SAVA-2.3)

2. „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3), veiklos sritis „Su aplinkosauga susieta žvejyba“ (BIVP-AKVA-SAVA-3.2);

3. „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4), veiklos sritis „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA- SAVA- 4.1);

4. „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) veiklos sritis „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“ (BIVP- AKVA- SAVA-5.2).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-12-23  8.00 val. iki 2020-02-18 17.00 val.

Daugiau informacijos skiltyje PAREIŠKĖJAMS.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt