Kviečiame teikti vietos projektus pagal  „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:

1. „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1):

veiklos sritis „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas) (BIVP-AKVA-SAVA-1.1);

2. „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2):

veiklos sritis „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1),

veiklos sritis „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA- SAVA-2.2);

veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-2.3);

3. „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3):

veiklos sritis „Su aplinkosauga susieta žvejyba“ (BIVP-AKVA-SAVA-3.2);

4. „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4):

veiklos sritis „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA- SAVA- 4.1);

5. „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5):

veiklos sritis „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“ (BIVP- AKVA- SAVA-5.2).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020-04-01 8.00 val. iki 2020-05-29 17.00 val.

Daugiau informacijos skiltyje PAREIŠKĖJAMS.

Vietos projektų paraiškų pildymo ir teikimo atmintinė

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt