Kviečiame KŽVVG valdybos narius iki 2019-06-28 15.00 val. patvirtinti VPS vietos projektų atrankos kriterijus pagal šias priemones:

  1. VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2 „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (veiklos sritis: 2.1 „Žuvies produktų gamybos skatinimas“);
  2. VPS priemonė  BIVP-AKVA-SAVA-3 „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (veiklos sritis: 3.2 „Su aplinkosauga susieta žvejyba“);
  3. VPS priemonės  BIVP-AKVA-SAVA-5 „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5.2  „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“).

Balsavimo rezultatai pagal atsiųstus biuletenius bus įforminti KŽVVG valdybos posėdžio protokolu.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt