Administracinių patalpų nuomos konkursas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimo pavadinimas: Administracinių patalpų nuomos pirkimas.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis ir pavadinimas: įrengtos bei tenkinančios asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (toliau – Nuomininkas) poreikius administracinės patalpos. Perkančioji organizacija: asociacija ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“, adresas – Birutės g. 22-311, LT-91210, Klaipėda, tel. 8 645 01230 el. paštas klaipedazvvg@gmail.com. Kontaktinis asmuo: Violeta Povilionienė, el. p. klaipedazvvg@gmail.com

Paraiškų ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo tvarka ir terminas: Paraiška, pasirašyta Kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu: Birutės g. 22, 311 kab. LT-91210 Klaipėda iki 2019 m. sausio 18 d. 17 00 val. Lietuvos laiku.

Turto techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji): Patalpos turi būti Klaipėdos mieste, ne mažesnės nei 45 kv. m ir ne didesnės kaip 50 kv. m bendrojo ploto, naujai įrengtos arba naujai suremontuotos ir atitinkančios Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas higienos normas administracinėms darbo patalpoms. Patalpų lubos, sienos, grindų danga, durys bei langai turi būti tvarkingi, apdailos medžiagos, jų tvirtumas, techninės, estetinės ir eksploatacinės savybės turi atitikti visuomeninės paskirties pastatams keliamus reikalavimus.

Specifikacija teikiama Administracinių patalpų nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu dokumentų 2 priede (žr. žemiau aktyvią nuorodą).

Paraiškos vertinamos vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi.

Aktualūs dokumentai:

Administracinių patalpų nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu dokumentai
Patalpų nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu paraiška

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt