2019 m. rugpjūčio 1 d. vykusiame asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdyje patvirtinta Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 dokumentacija: vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai ir jų priedai, taikomi šioms Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonėms:

  • „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1), veiklos sritis „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“  (BIVP- AKVA- SAVA-1.1);
  • „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2): veiklos sritis „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1), veiklos sritis „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2);
  • „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3), veiklos sritis „Su aplinkosauga susieta žvejyba“  (BIVP-AKVA-SAVA-3.2);
  • „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4), veiklos sritis „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA- SAVA-4.1);
  • „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5):  veiklos sritis „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-5.1), veiklos sritis  „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį  įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“  (BIVP- AKVA- SAVA-5.2).

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4 bus paskelbtas 2019 m. rugpjūčio 2 d. dienraštyje „Klaipėda“, visa su Kvietimu susijusi informacija – asociacijos interneto svetainėje www.klaipedazvvg.lt

Vietos projektų paraiškos bus renkamos iki 2019 m. rugsėjo 16 d.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt