2018 m. liepos 10 d. Klaipėdoje žemės ūkio ministras Giedrius Surplys susitiko su Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių marių žvejybos atstovais bei Baltijos jūros ir tolimųjų vandenų žvejybos atstovais. Susitikime taip pat dalyvavo žemės ūkio viceministras Darius Liutikas, Žemės ūkio ministerijos  Žuvininkystės departamento direktorė Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė, Seimo nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys. Asociacijai „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ atstovavo Arvydas Žiogas, Taurūnas Araškevičius ir  Marius Rumskas.

Susitikime gvildentos žvejams aktualios temos, diskutuota apie būsimo Žuvininkystės įstatymo pakeitimo niuansus, aptarti galimi pokyčiai, atsakyta į klausimus.  Ministras kvietė žvejus susitelkti konstruktyviam dialogui, būti kartu ieškant sumanių sprendimų, kad šiuo metu žuvininkystės sektoriuje esanti įtampa sumažėtų. 

Pirmojoje susitikimo dalyje analizuotas   dar šį rudenį planuojamo priimti Žuvininkystės įstatymo pakeitimo projektas dėl priekrantės ir vidaus vandenų žvejybos. Verslinės žvejybos atstovai išsakė savo nuogąstavimus: jei įstatymo pakeitimas bus priimtas, jie negalėsią įvykdyti įsipareigojimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos už suteiktą Europos Sąjungos paramą. Nuogąstauta ir dėl nelygių žvejybos sąlygų su žvejais mėgėjais. Ministras Giedrius Surplys paakcentavo, kad Žemės ūkio ministerija inicijavo dialogą su Aplinkos apsaugos ministerija ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, ieškoma argumentais pagrįsto kompromiso, kad ir priekrantės žvejai, ir žvejai mėgėjai galėtų žvejoti jiems palankiomis sąlygomis. „Jūros turi užtekti visiems“ – teigė ministras.

Antrojoje susitikimo dalyje ministras Giedrius Surplys  diskutavo su Baltijos jūros ir tolimųjų vandenų žvejybos atstovais jų rūpimais klausimais. Vis dar nesurasta būdų, kaip pagerinti smulkiųjų verslininkų situaciją dėl sumažėjusių žuvies išteklių. Smulkieji verslininkai išreiškė nepasitenkinimą ir dėl kvotų paskirstymo, prašė racionalaus jų subalansavimo, siūlė ministerijai sukurti kompensacinį mechanizmą norintiems pasitraukti iš žuvininkystės verslo.

Žemės ūkio ministerijos  Žuvininkystės departamento direktorė Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė susirinkusiuosius supažindino su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) paramos priemonėse naujai numatytu sąskaitų apmokėjimo būdu, padrąsino dalyvauti naujoje Veiksmų programos priemonėje  „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“, kurios tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas. Paraiškas finasavimui gauti bus galima teikti jau šį rudenį.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt