Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda

Kvietimų grafikas

KVIETIMŲ GRAFIKAS

Priemonė, sritis 2019 metai
II III IV
„Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP- AKVA- SAVA-2), veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-2.3) X
„Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-3), veiklos sritis „Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas, pritaikymas pramoginei žvejybai, turizmui“ (BIVP- AKVA- SAVA-3.1) X
„Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP- AKVA- SAVA-2), veiklos sritis „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-2.1) X
„Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-3), veiklos sritis „Su aplinkos saugojimu susieta žvejyba“(BIVP- AKVA- SAVA-3.2) X
„Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-5), veiklos sritis „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“ (BIVP- AKVA- SAVA-5.2) X
„Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP- AKVA- SAVA-2), veiklos sritis „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-2.2) X
„Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP- AKVA- SAVA-4), veiklos sritis „Pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros ir suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-4.1) X

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt