Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda

Nauja narystė

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ nariais gali būti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje įsteigtos ir veikiančios žvejybos ir akvakultūros bendruomeninės organizacijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo įmonės, verslinę žvejybą plėtojantys fiziniai asmenys, vietos valdžios įstaigos. Asociacijos nariais gali būti asmenys, pripažįstantys VVG įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų.

Juridinis arba fizinis (pilnametis) asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, teikia šiuos dokumentus:
– prašymą;
– sąsajų su Klaipėdos žuvininkystės regionu aprašymą (teikiama informacija apie juridinio asmens narius, dalyvius, juridinio asmens vykdomas veiklas ir apimtis);
– juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją (juridinis asmuo turi būti registruotas Klaipėdos mieste);
– protokolo išrašą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kuriuo konkretus asmuo yra paskirtas atstovauti juridiniam asmeniui.

Prašymo forma fiziniam asmeniui
Prašymo forma juridiniam asmeniui

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt